Glorious: SCOTUS Spanked Ron Klain Today, Too

Glorious: SCOTUS Spanked Ron Klain Today, Too


Source: Red State